Pumpe Mihajlović 

Tioil d.o.o. poduzeće za trgovinu naftom i naftnim derivatima

Firma Tioil d.o.o. Bila osnovana je 2002. godine, a trenutno ima preko 90 stalno uposlenih djelatnika, dok je taj broj je u stalnom porastu.

Predmet poslovanja firme je uvoz i prodaja nafte i naftnih derivata, međunarodni transport paletirane robe i međunarodno otpremništvo, a trenutno je jedna od vodećih firmi u regiji iz spomenute oblasti, sa težnjom da postane ista i na teritoriji zemalja u okruženju.

Direktor firme je Tihomir Matošević, a vlasnica Julijana Matošević.

Copyright ©  WIZZARD